fbpx

Данна Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку інтернет-сайт компанії “Vedstar”, розташований за адресою – https://vedstar.com/, може отримати про Користувача під час використання сайту https: / /vedstar.com/, програм і продуктів https://vedstar.com/.

1. Визначення термінів
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація інтернет-сайту (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-сайту компанії Vedstar, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці , дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно визначеному, або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації, або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншою отримавшою доступ до персональних даних особою, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних, або наявності інших законних підстав.
1.1.5. «Користувач інтернет-сайту компанії Vedstar» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує інтернет-сайт компанії Vedstar.
1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і який зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» – унікальний адрес вузла мережі  в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. Загальні положення
2.1. Використання Користувачем сайту інтернет-сайту компанії Vedstar, означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання інтернет-сайту компанії Vedstar.
2.3. Данна Політика конфіденційності застосовується лише до інтернет-сайту компанії Vedstar. Інтернет-сайт компанії Vedstar не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на інтернет-сайті компанії Vedstar.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем інтернет-сайту компанії Vedstar.

3. Предмет політики конфіденційності
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації інтернет-сайту компанії Vedstar що до нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на інтернет-сайті компанії Vedstar, або при оформленні Заявки на надання послуг.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на інтернет-сайті компанії Vedstar розміщених на сторінках сайту, і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.3. Інтернет-сайт компанії Vedstar захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( “піксель”):

•- IP адреса;
•-  інформація з cookies;
•- інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
•- час доступу;
•- адреса сторінки, на якій розташовано рекламний блок;
•- реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.
3.3.2. Інтернет-сайт компанії Vedstar здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлені вище (історія звернень, які використовуються браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 

4. Цілі збору персональних даних користувача
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація інтернет-сайту компанії Vedstar може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на інтернет-сайті компанії Vedstar, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу послуг / товарів дистанційним способом з інтернет-сайту компанії Vedstar.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-сайту компанії Vedstar.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи спрямування повідомлень, запитів, що стосуються використання інтернет-сайту компанії Vedstar, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення інших дій, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача інтернет-сайту компанії Vedstar про стан його Заявок.
4.1.8. Надання Користувачеві з його згоди, повідомлень про оновлення продукції / послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені інтернет-сайту компанії Vedstar або від імені партнерів інтернет-сайту компанії Vedstar.
4.1.9. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.10. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів інтернет-сайту компанії Vedstar з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. Способи і терміни обробки персональних даних
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації, або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання Заявки Користувача, оформленого на Сайті інтернет-сайту компанії Vedstar.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

6. Забов’язання сторін
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування інтернет-сайтом компанії Vedstar.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів безпеки для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу щодо захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

7. Відповідальність сторін
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. Вирішення спорів
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем інтернет-сайту компанії Vedstar і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цієї Політикі конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 

9. ДОодаткові умови
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на інтернет-сайті компанії Vedstar, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ “КОНТАКТИ” інтернет-сайту компанії Vedstar.
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою